Doorakkers Advies

Hét bureau voor al uw ruimtelijk-economische vraagstukken

Ons bureau  

Jan Doorakkers is de oprichter en drijvende kracht achter Doorakkers Advies. Hij is al vele jaren actief in het ruimtelijk-economisch krachtenveld en heeft in die tijd voor de meest uiteenlopende klanten gewerkt en een grote diversiteit aan projecten uitgevoerd.     

Voordat Jan zijn eigen bedrijf startte was hij directeur van ETIN Adviseurs. Onder zijn leiding is dit bureau uitgegroeid van een Brabants onderzoeksbureau tot een landelijk opererend adviesbureau. Zelf voert Jan projecten uit op alle overheidsniveaus, van ministeries, provincies, regio’s, gemeenten tot stadsdelen. Ook werkt hij in opdracht van intermediaire organisaties, zoals Kamers van Koophandel, brancheorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen en adviseert hij individuele bedrijven bij het nemen van investeringsbeslissingen. De laatste jaren heeft Jan zich gespecialiseerd in de herstructurering van verouderde werklocaties. Niet alleen het inventariseren van de knelpunten, het opstellen van een gedragen toekomstvisie voor (delen van) het terrein en het aandragen van oplossingen staat daarbij centraal, maar nadrukkelijk ook het adviseren over en het begeleiden van het proces om daadwerkelijk te komen tot een kwaliteitsverbetering. Vanzelfsprekend ontbreekt aandacht voor aspecten als zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaamheid en beheer daarbij niet. .

Hiervoor was hij werkzaam bij KPMG BEA (Bureau voor Economische Argumentatie). Naast het uitvoeren van regionaal economische opdrachten is Jan in deze periode, als projectleider Economie, gedetacheerd geweest bij de projectorganisatie verantwoordelijk voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. 

Daarvoor was hij werkzaam voor het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO (nu Vereniging VNO-NCW). Eerst in de provincie Gelderland en Overijssel en later bij de landelijke organisatie als secretaris Ruimtelijke Ordening. Vanuit deze functie was Jan onder andere betrokken bij de discussies over de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Extra), over de Nota Ruimte voor Economische Activiteit van het ministerie van Economische Zaken en over nut en noodzaak van de aanleg van een vijfde start- en landingsbaan van de Luchthaven Schiphol. 

Na zijn studie Planologie is Jan in dienst getreden van het internationaal opererende regionaal economische adviesbureau Buck Consultants Int. Naast het opstellen van beleidsvisies voor gemeenten en regio’s, is hij ook betrokken geweest bij vestigingsplaatsonderzoeken in opdracht van internationaal opererende bedrijven.